Al de informatie omtrent overheidsopdrachten die jij als ondernemer nodig hebt om te starten.

Heb je vragen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Tender-Alert heeft op basis van vragen van klanten informatie omtrent overheidsopdrachten verzameld. De belangrijkste topics vind je hieronder terug.

Wetgeving

Wetgeving overheidsopdrachten Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan de overheid, maar de overheid kan enkel overeenkomsten sluiten volgens specifieke regels en procedures,

Read More »

Wat zijn NUTS-codes?

Wat zijn NUTS-codes? De NUTS-code is een code die door Eurostat aan territoriale eenheden wordt toegekend (NUTS=Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques) van de ganse Europese Unie.   De NUTS-code wordt gebruikt om de geografische ligging van de aanbestedende overheid of plaats van uitvoering van

Read More »

Wat zijn CPV-codes?

Wat zijn CPV-codes? De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU. Alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen alsook Belgische aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.   Een

Read More »

Wat is een overheidopdracht?

Wat zijn overheidsopdrachten? Inzetten op overheidsopdrachten met uw onderneming? Ontdek hier alles wat u moet weten om u kandidaat te kunnen stellen voor overheidsopdrachten in België. Een overheidsopdracht: alles wat u moet weten Heeft u interesse om samen te werken met de overheid?

Read More »

Procedures

Overzicht procedures Alvorens een overheidsopdracht formeel te kunnen opstarten, moet de aanbesteder de plaatsingsprocedure kiezen en moet deze (afhankelijk van de omvang van de opdracht) worden goedgekeurd. De plaatsingsprocedures kunnen worden opgesplitst in drie categorieën, de gemeenrechtelijke plaatsingsprocedures, de onderhandelingsprocedures en de specifieke

Read More »

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers voor overheidsopdrachten Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Om een erkenning te kunnen krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst

Read More »

Drempelbedragen

Drempelbedragen overheidsopdrachten Drempelbedragen Europa Bij de plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbesteder rekening houden met de Europese drempelbedragen. Deze geven aan of de opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime. Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief BTW (artikel 4 Richtlijn

Read More »

Wil jij ook op de hoogt blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Laat het ons hier weten.